Strona głównaOfertaPartnerzyKontakt
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia


 

Proponujemy:
 
Klienci Indywidualni:

- Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia i kradzieży AUTOCASCO
- Ubezpieczenie OC kierowcy
- Ubezpieczenie NNW kierowcy
- Ubezpieczenie mieszkania
- Ubezpieczenie domu
- Ubezpieczenie domu w trakcie budowy
- Ubezpieczenie działki
- Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
- Ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodem
- Ubezpieczenie NNWUbezpieczenie kosztów leczenia za granicą
- Inne

Podmioty gospodarcze:
 
- Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych
- Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem
- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
- Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
- Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu
- Ubezpieczenie NNW pracowników
- Ubezpieczenia grupowe dla pracowników i ich rodzin
- Ubezpieczenie środków transportu (FLOTA)
- Ubezpieczenie towaru w transporcie (CARGO)
- Ubezpieczenie budowlano-montażowe
- Gwarancje ubezpieczeniowe
- Inne